top of page

Centru Social de Psihoterapie TFH by Atelierul Faptelor Bune – Together for Humanity

0758.020.093-  info@centrulsocialtfh.ro www.centrusocialtfh.ro  www.atelierulfaptelorbune.ro

6_edited.png

TERMENI ȘI CONDIŢII GENERALE

Program Card Reducere

Prezentul document reglementează termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://www.centrulsocialtfh.ro/ (denumit în continuare „Site-ul”), deținut și administrat de Asociația Atelierul Faptelor Bune  (denumită în continuare „Asociația”).

Prezenţii termeni și condiţii generale de vânzare („Condiţiile”) se aplică în legătură cu achiziționarea bunurilor (produselor) și serviciilor, cu folosirea cardului de reducere („Cardul de reducere”) furnizat de Asociatie.

ÎNAINTE DE A UTILIZA CARDUL DE REDUCERI, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST DOCUMENT!

Utilizarea Cardului de reduceri în scopul achiziționării de bunuri (produse) și servicii este condiționată de acceptarea acestor Termeni și condiţii. Simpla utilizare a Cardului reprezintă acceptul dumneavoastră neechivoc cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor, și, drept urmare, un acord între dumneavoastră și Asociație în legătură cu utilizarea Cardului de reduceri. 

1. Conținutul Site-ului

Pentru atingerea scopurilor menționate mai sus, Asociația pune la dispoziția utilizatorilor Site-ul.

Conţinutul Site-ului este selectat la libera alegere a Asociației.

Asociația îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare a acestuia, fără niciun fel de notificare prealabilă. Conținutul documentului „Termeni și condiții” este opozabil utilizatorilor de la momentul afișării pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiții.

2. Drepturi de proprietate intelectuală

Asociația este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, inclusiv, dar fără limitare la următoarele elemente: nume de domeniu, elemente grafice, interfață de utilizator, texte, imagini, fotografii, ilustrații, simboluri, mărci, desene, articole și baze de date.

Utilizatorul nu va folosi conținutul site-ului, prin reproducere, distribuire, modificare, radiodifuzare, retransmitere prin cablu, traducere, adaptare, realizare de opere derivate sau transmitere în orice formă, inclusiv în formă electronică, sau în orice altă modalitate, cu excepția cazului în care obține acordul scris, prealabil și expres al Asociației. Folosirea, fără consimțământul Asociației sau fără o justificare legală, de către utilizator, a oricăror elemente ale conținutului Site-ului este sancționată conform legilor în vigoare.

3. Cardul de reduceri. Achiziția de bunuri și servicii.

Cardul de reduceri este furnizat de Asociație ca urmare a unei donații de minim 35 lei/lună efectuate de către utilizatori către Asociație.

Prin folosirea Cardului de reduceri, utilizatorul va beneficia de reduceri de preț/discount-uri la achiziția de anumite bunuri și servicii de la furnizorii selectați în mod unilateral de Asociație și comunicați utilizatorilor.

Asociația are dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă lista furnizorilor de bunuri și servicii selectați, unde Cardul de reduceri va putea fi folosit.

Furnizorii decid în mod unilateral și potrivit deciziilor lor comerciale, fără implicarea Asociației, bunurile și serviciile oferite spre discount utilizatorilor, procentul/cuantumul reducerii de preț aplicate prin folosirea cardului, durata de aplicare a reducerii de preț pentru respectivele bunuri și/sau servicii, etc.

Utilizarea Cardului de reduceri de către utilizatori implică prezentarea fizică a acestuia, în situația achizițiilor din magazine.

Reducerea aplicată ca urmare a folosirii Cardului de reduceri nu este cumulabilă cu alte reduceri, promoții sau activități promoționale aplicate de furnizori, la libera alegere, în propriile condiții, conform politicilor comerciale ale acestora.

4. Comunicări

Utilizatorul poate să opteze pentru primirea de comunicări prin e-mail la info@centrulsocialtfh.ro, conținând informații generale sau actualizări privind reducerile de preț aplicate bunurilor și serviciile.

Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Asociației pentru primirea comunicărilor, după cum urmează:

  • prin modificarea acesteia;

  • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul comunicărilor transmise prin e-mail; sau

  • prin contactarea Asociației la detaliile de contact prevăzute la secțiunea „Contact”

5. Exonerare de răspundere

Site

Asociația nu garantează și nu își asumă responsabilitatea că Site-ul sau comunicările trimise de Asociație nu conțin viruși sau orice altă contaminare sau orice alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. De asemenea, Asociația nu garantează și nu poate fi ținută răspunzătoare în caz de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Asociația fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea, accesarea sau vizitarea Site-ului, sau ca urmare a utilizării în orice mod a informațiilor de pe site. 

De asemenea, Asociația nu garantează acurateţea, forma sau conținutul paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră. Astfel, Asociația nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea Site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile Site-ului.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul asigurării unei accesibilități sporite la informații, iar Asociația nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul sau funcționarea acestor link-uri/site-uri.

Asociația nu răspunde pentru consecințele, inclusiv financiare, ce pot decurge din utilizarea Site-ului sau a altor site-uri indicate pe Site, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Asociația nu răspunde pentru modul în care utilizatorii folosesc sau își însușesc informațiile publicate pe Site și nu este obligată să actualizeze informațiile într-un anumit termen.

Asociația are dreptul de a închide Site-ul oricând, fără a anunța în prealabil închiderea Site-ului. Asociația nu va răspunde pentru nicio situație în care Site-ul se va închide temporar sau definitiv, indiferent de cauză.

Asociația nu răspunde pentru frecvența cu care publică informații/materiale/articole sau orice alt conținut. Asociația nu se angajează să ofere un anumit tip de informații într-un anumit interval de timp sau cu o anume regularitate.

6. Card de reduceri

Asociația nu garantează și nu își asumă responsabilitatea în ceea ce privește reducerile aplicabile în cazul utilizării Cardului de reduceri, cuantumul acestora, furnizorii selectați și modificarea acestora, bunurile și serviciile cărora le sunt aplicabile reducerile, furnizorii fiind singurii care pot selecta bunurile și serviciile cărora li se aplică reducerile, perioada în care reducerile se aplică, cuantumul reducerilor, etc.

  • Asociația este exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea Cardului de reduceri.

  • Asociația nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea Cardului de reduceri şi nici de disfuncţionalităţile acestuia.

  • Asociația nu răspunde pentru consecințele, inclusiv financiare, ce pot decurge din utilizarea Cardului de reduceri, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

  • Asociația are dreptul de a termina parteneriatele cu furnizorii oricând, fără a anunța în prealabil acest lucru. Asociația nu va răspunde pentru nicio situație în care Cardul de reduceri nu va funcționa temporar sau definitiv, indiferent de cauză.

  • De asemenea, Asociația nu răspunde pentru produsele cu defect sau pentru aspecte ce țin de furnizarea serviciilor de către furnizori, inclusiv dar fără a se limita la returnare produse, reparare, înlocuire, termene de garanție etc.

7.Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Asociația colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal în cadrul Site-ului conform Politicii de confidențialitate.

- Folosirea Cookie-urilor

Site-ul nostru web utilizează module de tip cookie pentru a vă oferi funcții utile și pentru a măsura performanța în vederea îmbunătățirii experienței dumneavoastră pe Site, conform Politicii privind utilizarea Cookie-urilor.

- Legea aplicabilă. Soluționarea diferendelor.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din acești termeni și condiții sau din utilizarea Site-ului de către utilizator.

- Încălcări

În cazul în care, în timpul utilizării Site-ului și/sau Cardului de reduceri, considerați că ar putea fi incidentă o încălcare a prezentului document, vă rugăm să ne transmiteți respectivul conținut prin e-mail la adresa [info@centrulsocialtfh.ro].

8. Contact Asociație

Pentru contactarea Asociației în orice scop, utilizatorul are la dispoziție următoarele date de contact:

 

9. Dispoziții finale

Nulitatea oricărei clauze a prezentului document, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze. Clauza inoperantă va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare, conformă legislației aplicabile.

Prevederile termenilor și condițiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozițiile legislației aplicabile în vigoare.

Asociația își rezervă dreptul de a modifica Condiţiile în orice moment fără o notificare prealabilă.

​​Actualizat la data de [30 Mai 2023]. Asociatia Atelierul Faptelor Bune

bottom of page