top of page

Centru Social de Psihoterapie TFH by Atelierul Faptelor Bune – Together for Humanity

0758.020.093-  info@centrulsocialtfh.ro www.centrusocialtfh.ro  www.atelierulfaptelorbune.ro

Politică de Confidențialitate 

6_edited.png

Politica de protecție a datelor cu caracter personal
Asociația Atelierul faptelor bune
1. DATELE PE CARE LE COLECTĂM
Colectăm doar datele pe care ni le furnizați direct în momentul în care beneficiați de serviciile noastre psihosociale oferite de Asociația Atelierul faptelor bune. Acestea includ nume, CNP, e-mail, număr de telefon, adresă, data nașterii, sexul, angajator, cont bancar, venituri și alte informații financiar-bancare, după caz. Nu colectăm date personale de la dumneavoastră decât dacă ni le furnizați în mod voluntar și
cu bună știință. Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite de OPERATOR numai in scopul declarat al acestui site.
2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRARE
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o varietate de scopuri prezentate în această politică de confidențialitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
3. PRELUCRAREA DATELOR SENSIBILE CU CARACTER PERSONAL
Vă putem solicita consimțământul pentru a prelucra date sensibile cu caracter personal, cum ar fi datele referitoare la sănătate mintala sau fizica: diagnostic, tratamente, boli, rezultate analize medicale și orice alte informații privind istoricul medical, care ar putea fi considerate relevante din perspectiva scopului serviciilor psihosociale oferite de Asociația Atelierul faptelor bune. Accesul la datele pe care le-ați furnizat va fi limitat la persoanele autorizate, după cum este necesar doar pentru oferirea de sprijin pentru sănătatea mintală a persoanelor aflate în dificultate.
Asociația Atelierul faptelor bune nu vinde, comercializează, sau închiriază date personale colectate online sau offline. Toate datele pe care le avem în posesia noastră sunt confidențiale, cu excepția acordului dumneavoastră expres. Asociația Atelierul faptelor bune nu va împărtăși datele cu alte
persoane, cu excepția acordului dumneavoastră expres.
4. CUM VA UTILIZĂM DATELE
În plus față de unele dintre utilizările specifice ale informațiilor pe care le descriem în această politică de confidențialitate, putem folosi informațiile pe care ni le furnizați, exclusiv pe teritoriul României:
- pentru furnizarea serviciilor oferite de Asociația Atelierul faptelor bune: servicii psihosociale oferite copiilor, tinerilor, adulților și seniorilor.
- pentru a vă putea contacta telefonic sau prin e-mail pentru în vederea desfășurării activităților sale și implicit în furnizarea serviciilor psihosociale oferite copiilor, tinerilor, adulților și seniorilor.
5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În anumite condiții legale, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
- Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.
La solicitarea dumneavoastră, aceste informații vă vor fi furnizate în format electronic;
- Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
- Dreptul de a vă opune sau de a limita utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se
bazează pe consimțământ;
-  Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vă retrageți consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau o astfel de prelucrare este ilegală;
- Dreptul la portabilitatea datelor care vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le distribuiți cu o altă entitate desemnată de dumneavoastră;
-  Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea bazată pe consimțământ.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Dacă vă retrageți consimțământul, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile necesare pentru a șterge datele
dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă există un alt temei juridic pentru o astfel de prelucrare.
- Dreptul de a depune o reclamație în cazul în care considerați că vă prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal cu încălcarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, la autoritatea de supraveghere din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. Dacă doriți să exercitați drepturile detaliate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: info@centrulsocialtfh.ro
6. RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE LEGALE ȘI PREVENIREA PREJUDICIULUI:
Putem divulga informațiile dumneavoastră dacă este necesar în mod rezonabil:
(i) pentru a ne conforma unui proces juridic, cum ar fi o hotărâre judecătorească, o citație sau un
mandat de percheziție, o investigație guvernamentală / de aplicare a legii sau alte cerințe legale;
(ii) pentru a contribui la prevenirea sau depistarea infracțiunilor (sub rezerva aplicării în fiecare caz
a legislației aplicabile); sau
(iii) pentru a proteja siguranța unei persoane.
7. CUM STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Vom pune la dispoziție, direct sau indirect, datele Dvs. personale atât Specialiștilor îndrituiți să furnizeze Serviciile Asociației Atelierul faptelor bune dar și altor utilizatori ai site-ului www.centrulsocialtfh.ro.ro cu respectarea Principiilor activităților de prelucrare a datelor personale și implicit a prevederilor legale aplicabile regimului datelor cu caracter personal. De asemenea, putem transmite date personale și către anumite companii/entități terțe, parteneri contractuali ai Asociației Atelierul faptelor bune care prelucrează aceste date în scopul oferiri de diverse servicii către aceasta, în limitele și cu respectarea prevederilor legale, aplicabile. Orice Date personale transmise sau dezvăluite partenerilor noștri sunt prelucrate de către aceștia în temeiul unui contract, încheiat cu îndeplinirea prevederilor și garanțiilor impuse de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiții de deplină siguranță și confidențialitate, în condiții contractuale stricte și în concordanță cu legile protecției datelor cu caracter personal.

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ:
De regulă, vom prelucra datele Dvs. cu caracter personal atâta timp cât utilizați site-ul. Datele personale colectate pe baza consimțământului Dvs. vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului. În anumite circumstanțe, putem păstra datele Dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu, dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale. Putem, de asemenea, să păstrăm datele Dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem evidențe exacte despre relațiile Dvs. cu noi în cazul oricăror reclamații, sesizări sau plângeri, sau dacă credem în mod rezonabil că există riscul unei potențiale situații litigioase, cu privire la
Serviciile oferite de către Asociație, de care ați beneficiat sau în legătura cu activitățile de prelucrare efectuate in furnizarea serviciilor în mod direct sau indirect de Asociația Atelierul faptelor bune.
9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări referitoare la această Politică de confidențialitate sau despre serviciile oferite, vă rugăm să ne contactați. La cerere, vă vom furniza informațiile pe care le păstrăm despre dumneavoastră, astfel încât să puteți solicita corecții. Aceste informații vor fi trimise prin e-mail. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre aceste aspecte, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@centrulsocialtfh.ro sau la adresa:
Asociația Atelierul faptelor bune – Centrul Social de Psihoterapie TFH

Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a furniza informații sau de a face corecții.
10. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ
Politica noastră de confidențialitate se poate schimba în viitor. Orice modificări pe care le putem face în viitor în politica de confidențialitate vor fi afișate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail.

 Actualizat la data de [30 Mai 2023]. Asociatia Atelierul Faptelor Bune

bottom of page